+ Μια ομάδα ανθρώπων (γυναικών και ανδρών, με παιδιά ή χωρίς) για την ασφαλή μετακίνηση όλων μας.

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας

Κάθε Σεπτέμβρη, από 16 ως 22, πραγματοποιείται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας. Στα πλαίσιά της, οι Δήμοι της Ευρώπης καλούνται να εφαρμόσουν πιλοτικά μέτρα για πιο βιώσιμες μετακινήσεις στις πόλεις τους. Θεωρητικά, μετά την πιλοτική εφαρμογή, θα γίνει αποτίμηση και, αν τα μέτρα κριθούν επιτυχημένα, θα δρομολογηθεί η οριστική εφαρμογή τους.

Μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει συμμετοχή 37 δήμοι της χώρας.