+ Μια ομάδα ανθρώπων (γυναικών και ανδρών, με παιδιά ή χωρίς) για την ασφαλή μετακίνηση όλων μας.

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

ΣΒΑΚ: Τι είναι και γιατί πρέπει να με νοιάζει


Περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να μοιραστούν από το Πράσινο Ταμείο σε 162 δήμους της χώρας για να εκπονήσουν Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)[1]


Τα Σ.Β.Α.Κ. δεν είναι απλά συγκοινωνιακές μελέτες ή σχέδια διαχείρισης κυκλοφορίας. Τα Σ.Β.Α.Κ. πρέπει να είναι συνολικά στρατηγικά σχέδια για την ανάπτυξη του εκάστοτε αστικού κέντρου και της γύρω περιοχής, συνολικά, και στόχο έχουν την ικανοποίηση των αναγκών μετακίνησης (που υπάρχουν και που προβλέπονται) με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα.
Τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Σ.Β.Α.Κ., μεταξύ άλλων, είναι ότι 
  • Έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι τα οχήματα, 
  • θέτουν ως βασικό στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής, και όχι τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και 
  • Πρέπει υποχρεωτικά να βασίζονται σε συμμετοχικές διαδικασίες που εμπλέκουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ομάδες πολιτών (μια καινούρια προσέγγιση για την Ελληνική πραγματικότητα).

Κάθε Δήμος που εκπονεί Σ.Β.Α.Κ. υποχρεούται να καλέσει τις οργανώσεις πολιτών που δραστηριοποιούνται στα θέματα βιώσιμης κινητικότητας και να ακούσει τις απόψεις και τις προτάσεις τους, τις οποίες πρέπει να λάβει υπόψη στο τελικό σχέδιο.

Όμως, στην πράξη, στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν ένα Σ.Β.Α.Κ., παρατηρείται πως οι Δημοτικές αρχές βασίζονται σε παλιά πρότυπα και νοοτροπίες, με αποτέλεσμα απλές μελέτες κυκλοφορίας να βαπτίζονται ως Σ.Β.Α.Κ. Παράλληλα, λείπουν εντελώς η συμμετοχική διαδικασία, η προώθηση της προσβασιμότητας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού καθώς και η προώθηση βιώσιμων μορφών μετακίνησης.

Άλλο ένα σχέδιο για το συρτάρι;

Τα Σ.Β.Α.Κ. αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία να κοιτάξουμε τα προβλήματα των ελληνικών πόλεων και να κάνουμε το πρώτο βήμα για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι μια ευκαιρία να σχεδιαστεί ένα πρότυπο μετακίνησης με άξονα τον άνθρωπο, όχι το αυτοκίνητο και στόχο τη μείωση των ρύπων, του θορύβου και του χρόνου μετακίνησης για όλους, την αύξηση του πρασίνου και του ελεύθερου χώρου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων.

Είναι στο χέρι μας να πρωταγωνιστήσουμε στη διαδικασία της εκπόνησης πραγματικά συμμετοχικών Σ.Β.Α.Κ. και να υποχρεώσουμε τις δημοτικές αρχές να εκπονήσουν σχέδια που θα προωθούν ένα καλύτερο μοντέλο μετακίνησης, προς όφελος όλων μας.

Ας μην αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη!


___________________________
Πηγές εικόνων: 
Τι είναι τα ΣΒΑΚ

______________________________
Περισσότερες πληροφορίες:
Αρχικά οι δήμοι ήταν 150. Αργότερα εγκρίθηκαν ακόμη 12. Δείτε εδώ τον αλφαβητικό Κατάλογο δήμων που χρηματοδοτούνται για την εκπόνηση ΣΒΑΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου